Cebri Sirkülasyonlu Sistemler

Cebri Sirkülasyonlu Sistemler

Bu sistemler cebri sikülasyonludur. Yani sistem sirkülasyonu pompa ile sağlanır. Sistem; boyler, kollektör, pompa grubu ve otomasyon grubu olmak üzere 4 ana elemandan oluşmaktadır. Çatı altına veya evin uygun herhangi bir bölümüne yerleştirdiğimiz boyler ve kollektörler haricinde pompa grubu faliyetleri kumanda paneli tarafından otomatik olarak koordine edilir. Güneş enerjisinin yeterli olmadığı dönemler göz önüne alınarak, sisteme kombi gibi herhangi bir merkezi ısıtma sistemi de entegre edilebilir.

1. Boyler

1a. Tek serpantinli boyler

Tek serpantinli boyler yalnızca bir ısı kaynağından beslenebilen boylerdir. Cebri sirkülasyonlu sistemlerde herhangi bir dış ısı kaynağı sisteme entegre edilmeyecekse bu tip boyler kullanılır. Bu durumda ısı kaynağı yalnızca güneş kollektörleri olacaktır.

1b. Çift serpantinli boyler

Çift serpantinli boyler ise içerisindeki suyu iki farklı ısı kaynağından gelen ısıyla ısıtabilen boylerdir. Bu boylerin kullanıldığı sistemlerde, zaten sisteme bağlı olan güneş kollektörlerinin yanı sıra başka bir ısı kaynağı daha kullanılabilir. Merkezi kalorifer sistemi veya kombi gibi ısı kaynakları boylere kolaylıkla monte edilebilir.

2. Kollektörler

Sistemin bina dışında kalan yegane parçası olan kollektörler istenilen ısıtma kapasitesine göre farklı boy ve ebatlarda kullanılabilirler. Kollektörler sistemde kullanılan boyler kapasitesine de uygun olmalıdır.

3. Pompa grubu

Pompa grubu, kollektörlerdeki sıcak suyun boylere sirkülasyonunu sağlar. Aynı zamanda kendi emniyet tertibatlarına sahiptir.

4. Otomasyon grubu

Bu sistemin en önemli elemanıdır. Kontrol panosu, kollektör ve boyler sıcaklıklarını ölçerek pompa grubuna “çalış” veya “dur” komutunu veren sistemdir. Otomasyon grubu Boyler ve kollektör arasındaki 4oC lik ısı farkına göre çalışır. Kollektörün sıcaklığı boyler sıcaklığından 4oC den fazla ise pompa vasıtasıyla sirkülasyonu çalıştırır az ise sirkülasyonu kapatır. Böylece sistem güvenle çalışır.

Otomasyon cihazları da cebri sirkülasyonlu sistem içerisinde kullanılan boyler tipine göre farklılık göstermektedir. Tek serpantinli boyler kullanılan sistemlerde “Sundra”, çift serpantinli boyler kullanılan sistemlerde ise “Suntana” modeli cihaz tercih edilmelidir.

Kalite standartları : TSE, ISO 9001, TÜV Inter-Cert, PCT, CE